חלוקת רכוש

נושא זה הנו מהמרכזיים בהליך הגירושין. פירוק התא המשפחתי כולל גם חלוקה של כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין לרבות נכסים נזילים (כספים, מניות, זכויות פנסיה) וכן מקרקעין, מיטלטלין, נכסי קריירה, עסקים ומוניטין.

על בני זוג אשר נשאו לאחר 1.1.1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג. על בני זוג שאר נשאו לפני התאריך הנ"ל חלה הלכת השיתוף בין בני זוג.

חוק יחסי ממון קובע, למעשה, כי כלל הנכסים אשר נצברו במהלך הנישואין שייכים שווה בשווה לשני בני הזוג. אולם, בן זוג אשר מחזיק ביותר נכסים על שמו יכול להסדיר את חובו לבן הזוג השני, במהלך איזון המשאבים ביניהם, בכסף או בשווה כסף (רכוש).

נכסים אשר לא יעמדו לאיזון הנם כל הנכסים אשר נצברו לכל אחד מהצדדים לפני הנישואין וכן מתנות וירושות אשר קיבל מי מהצדדים במהלך הנישואין.

ראוי לציין כי מתנה או ירושה, כגון כספים, אשר יופקדו לחשבון המשותף של בני הזוג יהפכו להיות משותפים, היינו של שני בני הזוג, וברי איזון עם פקיעת הנישואין. לכן, מתנות וירושות אשר רוצה בן זוג לשמר לעצמו עליו לרשום אותם על שמו.

מועד חלוקת הרכוש בין בני הזוג היה, עד לא מכבר, מועד פקיעת הנישואין ע"י גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. אולם, בשנת 2008 הוכנס תיקון לחוק יחסי ממון המאפשר חלוקת רכוש מוקדמת, תוך שנה מיום שבו נפתחו הליכים משפטיים רכושיים (כגון פירוק שיתוף בדירת המגורים). כמו כן, תתאפשר חלוקת רכוש מוקדמת בהתקיים תנאים נוספים המפורטים בתיקון לחוק כגון בקשה להתרת נישואין.פסקי דין חדשים בנושא איזון משאבים

ליעוץ מיידי עם עו"ד

חייגו: 03-5753471
מענה אנושי 24 שעות ביממה
או, מלאו פרטיכם ואנו נחזור אליכם עוד היום!טלפון: 03-5753471

פסקי דין נבחרים

מרוץ הסמכויות
בין בתי-המשפט לענייני משפחה לבתי-הדין הרבניים

בקשה ליישוב סכסוך בבית-המשפט לענייני משפחה תקנות 258כ(ג) ו-258כא(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי

אישור שינויים בהסכם גירושין שאושר בבית דין רבני
סמכות נמשכת של בית הדין הרבני?

האם בגידתו של אחד מבני הזוג
היא בבחינת "נסיבות מיוחדות"

המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג

האם פיצויי פיטורין ששולמו לאחר הגירושין
ואשר לא נכללו במפורש בהסכם הגירושין יאוזנו בין הצדדים?

תנאי שימוש באתר

© 2009 זאב פז, משרד עורכי-דין