מזונות אישה

החיוב במזונות בין בני זוג במדינת ישראל נגזר מן הדין האישי שלהם, וזאת עפ"י
סעיף 2 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט 1959 הקובע כי
אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו."

בהתאם לכך, ככל שמדובר בבני זוג יהודים, הרי שהדין האישי (הדתי) החל עליהם הוא הדין העברי.

עפ"י הדין העברי חייב הבעל לזון את אשתו ולספק את צרכיה כל עד היא נשואה לו (מרגע הקידושין ועד לרגע הגירושין). חיוב זה "יונק" את קיומו מדיני הכתובה והנישואין. במסגרת זו ולפי הדין והפסיקה חלים העקרונות שלהלן:

למעט מקרים חריגים (מכח דיני צדקה) הבעל ורק הבעל חייב במזונות אשתו. אישה אינה חייבת במזונות בעלה ללא כל קשר למצבה הכלכלי או למצבו הכלכלי של בעלה.

חובה זו של הבעל הינה מוחלטת וכוללת את כל צרכיה של האישה לרבות מדור, הוצאות רכב, מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות רפואיות, החזקת הבית, תרבות ופנאי וקוסמטיקה.

המושג "מזונות אישה" הנו רחב ולפרשנותו מתחשבים במעמדו החברתי ובעשרו של הבעל ובמעמדה החברתי והכלכלי של האישה לפני הנישואין לפי הכלל של: "עולה עמו ואינה יורדת עימו"

עפ"י פסיקת בית המשפט העליון האישה זכאית למזונות מבעלה בהתאם לרמת החיים אשר בה חיו בני הזוג לפני מועד התערערות היחסים.

הבעל אינו רשאי לדרוש מאשתו לצאת לעבוד בכדי לפרנס את עצמה וזאת גם אם עבדה בעבר וללא קשר למועד הפסקת עבודתה.

גם כאשר עזבה האשה את הבית, כל עוד נעשה הדבר באשמת בעלה (כגון במקרים של אלימות כלפיה מצד בעלה) , יחוייב הבעל במזונות אשתו והיא לא תחוייב לחזור ולגור אתו.

עפ"י הדין העברי חובת הבעל במזונות אשתו קיימת כל עוד לא נשללה באשמתה של האישה. אשמה זו נגזרת מאי קיום חובותיה כלפי בעלה כגון (אך לא רק) סירוב לחיות חיי אישות עם הבעל (מורדת), אישה שבגדה בבעלה וכן אישה שעזבה את בעלה ללא סיבה מוצדקת.

יודגש שבתביעה שאינה אגב גירושין לאישה מוקנית הזכות לתבוע את מזונותיה הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני, עפ"י בחירתה. אך משהוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני לא עומדת לאישה זכות זאת והעניין ניתן לכריכה ע"י הבעל בתביעת הגירושין..

הבחירה בערכאת השיפוט הינה אסטרטגית שכן פסיקת מזונות משמעותיים לטובת האישה יכולה להשפיע על מהירות השגתה של התוצאה המבוקשת (גירושין או שלום בית) ולפיכך חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין אשר ינתח את נסיבות המקרה הספציפי וימליץ על הערכאה המתאימה.

ליעוץ מיידי עם עו"ד

חייגו: 03-5753471
מענה אנושי 24 שעות ביממה
או, מלאו פרטיכם ואנו נחזור אליכם עוד היום!



טלפון: 03-5753471

פסקי דין נבחרים

מרוץ הסמכויות
בין בתי-המשפט לענייני משפחה לבתי-הדין הרבניים

בקשה ליישוב סכסוך בבית-המשפט לענייני משפחה תקנות 258כ(ג) ו-258כא(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי

אישור שינויים בהסכם גירושין שאושר בבית דין רבני
סמכות נמשכת של בית הדין הרבני?

האם בגידתו של אחד מבני הזוג
היא בבחינת "נסיבות מיוחדות"

המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג

האם פיצויי פיטורין ששולמו לאחר הגירושין
ואשר לא נכללו במפורש בהסכם הגירושין יאוזנו בין הצדדים?

תנאי שימוש באתר

© 2009 זאב פז, משרד עורכי-דין