ידועים בציבור

המושג "ידועים בציבור" אינו מתייחס לסטטוס אלא למצב עובדתי. ההבדל המשמעותי ביותר בין בני זוג נשואים לבני זוג ידועים בציבור הנו ברשמיותו של הקשר ביניהם.

מי שטוען להיותו ידוע בציבור (או ידועה בציבור) נדרש להוכיח, מבחינה עובדתית, ועל פי אמות מידה שנקבעו בפסיקה, כי הוא ידוע בציבור ורק לאחר שיעמוד בחובת ההוכחה הזו יהיה זכאי לזכויות שיש לידוע בציבור.

בני זוג נשואים נדרשים רק להציג נסמך משפטי המאמת את טענתם, שכן מוסד הנישואין, לרבות הזכויות והחובות הנלוות אליו, מעוגן בחוק.

השאלה האם בני זוג נחשבים כידועים בציבור תלויה בקיומם של שני תנאים עקריים:

קיומה של מערכת יחסים אינטימית בין בני הזוג והכוונה לקיום יחסי אישות ביניהם.

קיום משק בית משותף ומגורים תחת קורת גג אחת, כפועל יוצא מחיי המשפחה המשותפים.

יודגש שמבחינת ההכרה של הסביבה (הציבור) נדרש כאן מבחן סוביקטיבי, היינו, האם השניים מחשיבים את עצמם כבני זוג ברמה הרגשית, להבדיל מהמבחן האוביקטיבי של דעת הסביבה.

על בני זוג אשר יוכרו כידועים בציבור ע"פי היסודות הנ"ל חלים מספר חובות וזכויות כגון:

זכויות בביטוח לאומי, זכויות ירושה, החלת "חזקת השיתוף" במקרה של פרידה והכוונה לחלוקת נכסים שוויונית. זכות למזונות וזכויות פנסיוניות.

יודגש שלצורך ההכרה כידועים בציבור לא נקבע פרק זמן מינימאלי של קיום התנאים שפורטו לעיל, כל מקרה עומד בפני עצמו ונבחן לגופו. בעבר נפסק שגם קשר של חודשים ספורים יכול לייצר מערכת יחסים של ידועים בציבור.

ליעוץ מיידי עם עו"ד

חייגו: 03-5753471
מענה אנושי 24 שעות ביממה
או, מלאו פרטיכם ואנו נחזור אליכם עוד היום!טלפון: 03-5753471

פסקי דין נבחרים

מרוץ הסמכויות
בין בתי-המשפט לענייני משפחה לבתי-הדין הרבניים

בקשה ליישוב סכסוך בבית-המשפט לענייני משפחה תקנות 258כ(ג) ו-258כא(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי

אישור שינויים בהסכם גירושין שאושר בבית דין רבני
סמכות נמשכת של בית הדין הרבני?

האם בגידתו של אחד מבני הזוג
היא בבחינת "נסיבות מיוחדות"

המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג

האם פיצויי פיטורין ששולמו לאחר הגירושין
ואשר לא נכללו במפורש בהסכם הגירושין יאוזנו בין הצדדים?

תנאי שימוש באתר

© 2009 זאב פז, משרד עורכי-דין