הסכם גירושין

הסכם גירושין הנו, ראשיתו של דבר, הסכם לכל דבר. שני הצדדים מסכימים על תנאי הגירושין ומסדירים את כל העניינים הרכושיים כגון חלוקת רכוש ופירוק שיתוף במקרקעין.

הצדדים מסכימים על הורה משמורן ועל הסדרי הראייה שינתנו להורה השיני וכן על תשלום מזונות ילדים.

הסכם גירושין טוב מתייחס באופן ספציפי לכל העננינים הכרוכים בגירושין מתוך ראייה לטוות ארוך באופן שלא ישאיר פתח למחלוקות וסכסוכים עתידיים בין הצדדים.

במועד חתימת הסכם הגירושין על הצדדים לבצע שתי פעולות נוספות: הגשת בקשה לאישור ההסכם בבית המשפט לענניני משפחה או בית הדין הרבני וחתימה על בקשה בהסכמה להתגרש בבית הדין הרבני.

חשוב לזכור, הסכם גירושין אינו יכול לכפות גט, שכן גט יכול להינתן, ברוב המקרים, רק מרצון והסכם גירושין אין לו תוקף מחייב אם לא אושר ע"י בית המשפט או בית הדין.

לכן, מרגע שהגעתם להסכמה, נסחתם וחתמתם על ההסכם, יש לקבוע מועד קרוב לסידור גט בבית הדין הרבני ומועד קרוב לאישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה.

ליעוץ מיידי עם עו"ד

חייגו: 03-5753471
מענה אנושי 24 שעות ביממה
או, מלאו פרטיכם ואנו נחזור אליכם עוד היום!טלפון: 03-5753471

פסקי דין נבחרים

מרוץ הסמכויות
בין בתי-המשפט לענייני משפחה לבתי-הדין הרבניים

בקשה ליישוב סכסוך בבית-המשפט לענייני משפחה תקנות 258כ(ג) ו-258כא(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי

אישור שינויים בהסכם גירושין שאושר בבית דין רבני
סמכות נמשכת של בית הדין הרבני?

האם בגידתו של אחד מבני הזוג
היא בבחינת "נסיבות מיוחדות"

המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג

האם פיצויי פיטורין ששולמו לאחר הגירושין
ואשר לא נכללו במפורש בהסכם הגירושין יאוזנו בין הצדדים?

תנאי שימוש באתר

© 2009 זאב פז, משרד עורכי-דין