בתי דין רבניים

במדינת ישראל, עפ"י חוק, רק לבתי דין רבניים הסמכות לדון בענייני נישואין וגירושין של בני זוג יהודים.

ענייני נישואין וגירושין מתבררים בבית הדין הרבני על פי הדין העברי וזה אומר שעל מנת להגיש תביעת גירושין יש לספק עילת גירושין מתאימה כגון בגידה, נטישה, אי קיום יחסי אישות, אלימות או עילות גירושין מוכרות אחרות.

מאחר ולבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל, ניתנה לו גם סמכות מקבילה לזו של בית המשפט לענייני משפחה, לדון בעניינים הכרוכים בגירושין כגון:, מזונות אישה, משמורת ילדים ופירוק שיתןף בנכסים.

יודגש שבחלק מהמקרים תדרש הסכמת שני בני הזוג כדי לתת לבית הדין הרבני את הסמכות לדון בעניין בו יש לו סמכות מקבילה.

עניינים שניתן לכרוך בתביעת גירושין בבית הדין הרבני הם:

א. משמורת ילדים.
ב. חלוקת הרכוש המשותף.
ג. מזונות אישה.

עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, מזונות ילדים אינם ניתנים לכריכה בתביעת גירושין.

הכריכה יכולה להיות עניינית או דיונית. כריכה עניינית קיימת אך ורק בנושא משמורת הילדים וכיון שכך אין צורך לכרוך עניין זה באופן מפורש בתביעת הגירושין.

לגבי מזונות אישה וענייני רכוש, הרי שבעניינים אלה לא ידון בית הדין הרבני אלא אם נכרכו במפורש בתביעת הגירושין במה שמכונה כריכה דיונית.

מבחני הכריכה: כריכה דיונית צריכה לעמוד בשלושה תנאים כדי שבית הדין הרבני יהה מוסמך לדון בה.

תביעת גירושין כנה אשר הוגשה מתוך רצון כן לסיים הסכסוך בין בני הזוג. התובע צריך לפרט את התשתית העובדתית התומכת בעילת הגירושין. אם למשל סבור שבת הזוג בגדה בו צריך לפרט את התשתית העובדתית שמראה שאכן היא בגדה. אי אפשר לתת עילה כללית .

כריכה כנה מתוך רצון אמיתי להתדיין בעניינים הקשורים לגירושין (כגון מזונות אישה וחלוקת רכוש) להבדיל מכריכה שנועדה כאמצעי טקטי, אשר מטרתו לחסום את בן הזוג מפני הגשת תביעה בבית המשפט לענייני משפחה. נטל ההוכחה בדבר כנות הכריכה חל על מי שמבקש לכרוך.

כריכה כדין תוך פירוט העניינים הכרוכים באופן מפורש ומסירת כל הפרטים הרלוונטיים אשר ידועים למגיש התביעה לגבי העניין הכרוך. לדוגמא: כריכת חלוקת רכוש צריכה לפרט את מהות הרכוש ואת פרטי הרכוש.

ליעוץ מיידי עם עו"ד

חייגו: 03-5753471
מענה אנושי 24 שעות ביממה
או, מלאו פרטיכם ואנו נחזור אליכם עוד היום!טלפון: 03-5753471

פסקי דין נבחרים

מרוץ הסמכויות
בין בתי-המשפט לענייני משפחה לבתי-הדין הרבניים

בקשה ליישוב סכסוך בבית-המשפט לענייני משפחה תקנות 258כ(ג) ו-258כא(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי

אישור שינויים בהסכם גירושין שאושר בבית דין רבני
סמכות נמשכת של בית הדין הרבני?

האם בגידתו של אחד מבני הזוג
היא בבחינת "נסיבות מיוחדות"

המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג

האם פיצויי פיטורין ששולמו לאחר הגירושין
ואשר לא נכללו במפורש בהסכם הגירושין יאוזנו בין הצדדים?

תנאי שימוש באתר

© 2009 זאב פז, משרד עורכי-דין